Missie en Visie

Visie op betrokken zorg

De visie van Zorggroep Oude en Nieuwe Land die bestuur, management en medewerkers leidt…
Lees verder...

Missie

Wij voegen waarde toe
Wij voegen waarde toe; overal waar wij zijn en in elke specifieke situatie waarin wij ons bevinden. Onze kernwoorden zijn verbinden, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Vanuit de context van de mensen waar wij voor mogen bestaan en in samenwerking met de mensen, voorzieningen en/of partners aanwezig in hun omgeving. Met elkaar en binnen een zo groot mogelijk netwerk zoeken naar de best mogelijke oplossing(en); en daardoor samen doen wat echt nodig is, wat bijdraagt en ertoe doet. Lees verder...