Eigen bijdrage

Betaal ik een eigen bijdrage voor zorg die ik thuis krijg en voor de Wmo?

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor zorg die u thuis krijgt. Dat geldt zowel voor zorg uit de AWBZ als voor zorg uit de Wmo. Het CAK stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast.

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

  • het aantal personen binnen uw huishouden;
  • uw leeftijd;
  • uw verzamelinkomen en dat van uw partner;
  • de zorg, hulp en voorzieningen die u krijgt;
  • de gemeente waar u woont (bij voorzieningen uit de Wmo).

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de zorg die u thuis krijgt, maar dat bedrag kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen.

Betaal ik een eigen bijdrage als ik in een AWBZ-instelling verblijf?

Woont u in een AWBZ-instelling en bent u 18 jaar of ouder? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen voor zorg met verblijf:

Lage eigen bijdrage
De eerste 6 maanden van uw verblijf in een AWBZ-instelling betaalt u de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van uw persoonlijke omstandigheden af welke bijdrage u betaalt. De lage eigen bijdrage is in 2014 minimaal € 156 per maand en maximaal € 819,40 per maand.

Hoge eigen bijdrage
De hoge bijdrage in een AWBZ-instelling is in 2014 maximaal € 2.248,60 per maand. Bij de berekening van de hoge eigen bijdrage houdt het CAK er rekening mee dat u zak- en kleedgeld overhoudt.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt verder af van:

  • het aantal personen binnen uw huishouden;
  • uw verzamelinkomen en dat van uw partner;
  • uw AWBZ-indicatie.

CAK berekent eigen bijdrage
Het CAK berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt maandelijks een factuur met het bedrag dat u moet betalen. U kunt ook op de website van het CAK zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor zorg met verblijf, maar dit bedrag kan afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. Bereken hier uw eigen bijdrage voor zorg met verblijf.

U betaalt de eigen bijdrage vanaf het moment dat u naar de instelling gaat.

Contact CAK en meer informatie
Heeft u vragen over de indicatie of eigen bijdrageregeling? Bel dan het gratis informatienummer van het CAK, tel. (0800) 1925 (ma t/m vr van 8.00 uur tot 18.00 uur).

Uitgebreide informatie kunt u lezen in de folder 'Eigen bijdrage Zorg zonder verblijf en Wmo 2015'. Meer informatie over uw eigen bijdrage bij een verblijf in een verzorgingshuis of verpleeghuis staat in de folder 'Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015'.

Meer informatie is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid: KLIK HIER