Cliëntenraden Zorggroep

De woonzorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben een eigen Cliëntenraad. Dit is een medezeggenschapsorgaan voor cliënten en bewoners. Deze raad vaardigt enkele leden af naar de Centrale Cliëntenraad (CCR) Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Deze centrale raad behartigt de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.


Contactgegevens cliëntenraden:

Centrale Cliëntenraad ZONL
E-mail: ccr@zorggroep-onl.nl
Voorzitter: Mw. Anjo Geluk

Cliëntenraad Woonzorgcentrum Nieuw Clarenberg, Vollenhove
E-mail: cr-nieuwclarenberg@zorggroep-onl.nl
Voorzitter: Dhr. Gerrit van der Linde

Cliëntenraad Verzorgingshuis Zonnewiede, Giethoorn
E-mail: cr-zonnewiede@zorggroep-onl.nl
Voorzitter: Mw. Marry Gorte

Cliëntenraad Kleinschalig Wonen Meenthehof, Steenwijk
E-mail: cr-meenthehof@zorggroep-onl.nl
Voorzitter: Mw. Jannie Bosscha

Cliëntenraad Kleinschalig Wonen de Zaaier, Blokzijl
E-mail: cr-zaaier@zorggroep-onl.nl
Voorzitter: Vacant

Cliëntenraad Woonzorgcentrum Hof van Smeden, Emmeloord
E-mail: cr-hofvansmeden@zorggroep-onl.nl
Voorzitter: Mw. Ellie Van Leeuwen-Lokhorst

Cliëntenraad Verpleeghuis Talma Hof, Emmeloord
E-mail: cr-talmahof@zorggroep-onl.nl
Voorzitter: Dhr. Cees van Beek

Cliëntenraad Verzorgingshuis Wittesteijn, Emmeloord
E-mail: cr-wittesteijn@xs4all.nl
Voorzitter: Dhr. Hennie de Graaf

Cliëntenraad Verzorgingshuis Markehof, Marknesse
E-mail: cr-markehof@zorggroep-onl.nl
Voorzitter: Vacant / afvaardiging in de CCR is Ada van Diepen