Integrale vroeghulp

Integrale Vroeghulp (Noordoostpolder) is een hulpaanbod voor kinderen van nul tot zeven jaar met een ontwikkelingsachterstand of handicap op verstandelijk en/of motorisch gebied en hun ouders. Het gaat om kinderen die baat hebben bij een gecombineerde benadering, vanuit meerdere disciplines. Hierdoor kan beter gewerkt worden aan de vragen van deze kinderen en hun ouders.

Het gaat om kinderen waarbij op meerdere ontwikkelingsgebieden problemen geconstateerd zijn en waarbij veel geregeld en uitgezocht moet worden. De opvoedingssituatie staat daarbij centraal.

Meer informatie is te vinden in de folder integrale vroeghulp of via www.integralevroeghulp.nl