Overig aanbod

Naast het reguliere zorgaanbod, zoals de bezoeken aan het consultatiebureau, biedt de Jeugdgezondheidszorg ook andere vormen van ondersteuning aan de hand van speciaal ontwikkelde programma's op het gebied van opvoeden en opgroeien.

Boekenbas (Urk) en Boekenpret (Steenwijkerland): programma's die jonge kinderen en hun ouders laten ontdekken dat je veel plezier aan voorlezen kunt beleven. Lezen stimuleert niet alleen de verbeelding en de creativiteit, maar levert een positieve bijdrage aan de taalontwikkeling van het jonge kind. Dit vergemakkelijkt de aansluiting op het (lees)onderwijs en stelt het kind in staat zich te ontwikkelen tot een goede lezer.

Integrale Vroeghulp (Noordoostpolder): is een hulpaanbod voor kinderen waarbij op meerdere ontwikkelingsgebieden problemen geconstateerd zijn en waarvoor veel geregeld en uitgezocht moet worden. Het gaat om kinderen die gebaat zijn bij een gecombineerde benadering vanuit meerdere disciplines.

Moeders ontmoeten Moeders: ervaren moeders geven steun aan moeders die vragen hebben over hun eerste baby en ervaringen willen uitwisselen over het moeder-zijn.

Stevig Ouderschap: is een programma voor opvoedondersteuning, dat bestaat uit zes huisbezoeken door een jeugdverpleegkundige. Tijdens deze huisbezoeken bepaalt u waarover u wilt praten.