Als uw kind vier jaar wordt

Als uw kind vier jaar wordt, dan nemen de jeugdarts en jeugdverpleegkundige van de GGD de zorg voor uw kind over. Deze zorg valt nog steeds onder de jeugdgezondheidszorg. In de gemeenten Urk, Noordoostpolder en Steenwijkerland wordt de zorg voor kinderen van 0-4 jaar door het consultatiebureau gegeven en de zorg voor 4-19 jarigen door de GGD.

Samen dragen deze organisaties de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de gezondheid van uw kind. Het is dus ook belangrijk dat de medewerker van de GGD weet wat de voorgeschiedenis is van uw kind. Als uw kind 4 jaar wordt zal het volledige dossier van uw kind worden overgedragen aan de professionals van de GGD.

Mijn Kinddossier, overdracht en afsluiten
Momenteel is het nog zo dat de gegevens van uw kind na het overdragen van het dossier niet meer in te zien zijn via Mijn Kinddossier. Dit geldt ook als u verhuist en het dossier van uw kind overgedragen wordt naar een andere Jeugdgezondheidszorgorganisatie.