Als het u zelf of met hulp van familie of vrienden niet lukt om problemen op te lossen kunt u sociaal werk (voorheen maatschappelijk werk) inschakelen. Soms is het prettig om met een onbekende over uw problemen te praten of heeft u iemand nodig met voldoende kennis en mogelijkheden om u te helpen. In de gemeente Noordoostpolder en Urk bieden de sociaal werkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land ondersteuning, begeleiding, bemiddeling en advies aan iedereen die dat nodig heeft, jong en oud. Aan sociaal werk zijn geen kosten verbonden.

Sociaal werk helpt bij het oplossen van psychosociale of praktische problemen op allerlei gebieden. U kunt bijvoorbeeld denken aan problemen op het gebied van relaties, opvoeding, rouwverwerking, financiële problemen, eenzaamheid of schoolproblemen. Er is geen leeftijd gebonden aan de hulp, ook jongeren kunnen bij sociaal werk terecht.

Individueel en groepsmaatschappelijk werk
U kunt langskomen op het spreekuur of telefonisch of via de website een afspraak maken. In een intake gesprek worden uw situatie, achtergrond en probleem uitvoerig besproken. De sociaal werker heeft kennis van de verschillende vormen van hulp en maakt met u een doelgericht hulpverleningsplan om uw situatie te verbeteren of uw probleem op te lossen.

Een individueel hulpverleningstraject kan een oplossing voor u zijn, maar ook groepsmaatschappelijk werk is in veel gevallen een goed alternatief. Veel mensen komen met eenzelfde soort vraag, die bij uitstek geschikt is om samen met anderen aan te pakken. U kunt bijvoorbeeld denken aan lotgenotencontact, omgaan met echtscheiding voor kinderen of assertiviteitstraining voor volwassenen.

‘Klik voor hulp’
Als de drempel voor u te hoog is om hulp te zoeken, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid ‘klik voor hulp’. Dit is een online hulpverlening, waar u anoniem uw hart kunt luchten of een vraag kunt stellen, bijvoorbeeld als er sprake is van schaamte of angst.

Schoolmaatschappelijk werk
In de gemeenten Urk en Noordoostpolder bieden wij schoolmaatschappelijk werk in het basis- en voortgezet onderwijs. In de gemeente Steenwijkerland doen enkele scholen mee met het schoolmaatschappelijk werk. Deze vorm van hulp is erop gericht in een vroeg stadium problemen bij kinderen te signaleren en hulp op maat te bieden aan het kind, de ouders en de leerkracht.

Schuldhulpverlening
Ook voor schuldhulpverlening kunt u terecht bij een sociaal werker. U krijgt hulp om uw administratie op orde te brengen en te houden en ook is er aandacht voor het ontstaan van het financiële probleem en manieren om het probleem op te lossen.

Video-hometraining
De video-hometraining is een bijzondere vorm van sociaal werk en is bedoeld om inzicht te krijgen in de thuissituatie. Zo leert u het gedrag van uw kind beter te begrijpen en het contact tussen u en uw kind te verbeteren.