Als het u zelf of met hulp van familie of vrienden niet lukt om problemen op te lossen kunt u maatschappelijk werk inschakelen. Soms is het prettig om met een onbekende over uw problemen te praten of heeft u iemand nodig met voldoende kennis en mogelijkheden om u te helpen. In de gemeente Noordoostpolder en Urk bieden de maatschappelijk werkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land ondersteuning, begeleiding, bemiddeling en advies aan iedereen die dat nodig heeft, jong en oud. Aan maatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.

Matschappelijk werk helpt bij het oplossen van psychosociale of praktische problemen op allerlei gebieden. U kunt bijvoorbeeld denken aan problemen op het gebied van relaties, opvoeding, rouwverwerking, financiƫle problemen, eenzaamheid of schoolproblemen. Er is geen leeftijd gebonden aan de hulp, ook jongeren kunnen bij sociaal werk terecht.

Individueel en groepsmaatschappelijk werk
U kunt langskomen op het spreekuur of telefonisch of via de website een afspraak maken. In een intake gesprek worden uw situatie, achtergrond en probleem uitvoerig besproken. De maatschappelijk werker heeft kennis van de verschillende vormen van hulp en maakt met u een doelgericht hulpverleningsplan om uw situatie te verbeteren of uw probleem op te lossen.

Een individueel hulpverleningstraject kan een oplossing voor u zijn, maar ook groepsmaatschappelijk werk is in veel gevallen een goed alternatief. Veel mensen komen met eenzelfde soort vraag, die bij uitstek geschikt is om samen met anderen aan te pakken. U kunt bijvoorbeeld denken aan lotgenotencontact, omgaan met echtscheiding voor kinderen of assertiviteitstraining voor volwassenen.

Schoolmaatschappelijk werk
In de gemeenten Urk en Noordoostpolder bieden wij schoolmaatschappelijk werk in het voortgezet onderwijs, op Urk ook in het primair onderwijs. Deze vorm van hulp is erop gericht in een vroeg stadium problemen bij kinderen te signaleren en hulp op maat te bieden aan het kind, de ouders en de leerkracht.

Hulp bij echtscheiding
Heeft u hulp of advies nodig over uw (komende) echtscheiding? Dan kunt u terecht bij het maatschappelijk werk van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Als u gaat scheiden komt er veel op u af. Zoals welke wegen u moet bewandelen, hoe u een nieuwe woonruimte kunt vinden en bij wie de kinderen straks gaan wonen? Met maatschappelijk werk worden de stappen besproken die genomen moeten worden, maar ook hoe u samen de rol van ouder kunt blijven vervullen. De maatschappelijk werker is tijdens deze moeilijke periode een luisterend oor en ondersteunend in het proces van echtscheiding.

Schuldhulpverlening
Ook voor schuldhulpverlening kunt u terecht bij een maatschappelijk werker. U krijgt hulp om uw administratie op orde te brengen en te houden en ook is er aandacht voor het ontstaan van het financiƫle probleem en manieren om het probleem op te lossen.

Video-hometraining
De video-hometraining is een bijzondere vorm van maatschappelijk werk en is bedoeld om inzicht te krijgen in de thuissituatie. Zo leert u het gedrag van uw kind beter te begrijpen en het contact tussen u en uw kind te verbeteren.