In de gemeenten Urk en Noordoostpolder verzorgt Zorggroep Oude en Nieuwe Land de Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Hieronder vallen de diensten van het consultatiebureau.

In de eerste week na de geboorte van uw kind komen we bij u thuis om de hielprik bij uw baby uit te voeren en een gehoortest af te nemen. Als uw baby ongeveer 2 weken oud is, komt de jeugdverpleegkundige bij u thuis om kennis te maken. Ook worden dan de gegevens over de zwangerschap, geboorte en eerste levensweken in het digitaal dossier van uw kind vastgelegd.

U kunt zelf toegang krijgen in het ouderportaal, Mijn Kinddossier, waar u via uw DigiD kunt inloggen. Dat is handig voor het maken van afspraken, die doorgaans plaatsvinden op het consultatiebureau.

Ontwikkeling van uw kind
Op het consultatiebureau geven de jeugdverpleegkundige en jeugdarts advies en informatie over het verzorgen en opvoeden van uw kind(eren). Tijdens de momenten dat u op het consultatiebureau komt, wordt de groei, gezondheid en ontwikkeling van uw kind(eren) gevolgd volgens landelijke richtlijnen. Ook deze gegevens worden bijgehouden in het digitale dossier.

Ook de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma worden gegeven tijdens het bezoek aan het consultatiebureau.

Nieuwe inwoners
Als u nieuw bent in de gemeente Noordoostpolder of Urk en u heeft een kind/kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, dan komt de jeugdverpleegkundige bij u langs om kennis te maken en informatie te geven over de diensten en mogelijkheden van het consultatiebureau in uw nieuwe gemeente.

Inloopspreekuren
Naast de vaste momenten dat u op het consultatiebureau komt kunt u ook zonder afspraak binnenlopen tijdens het inloopspreekuur. Ouders kunnen hier met vragen terecht over bijvoorbeeld verzorging, voeding en eetgewoonten, slaap(problemen), vaccinaties, huilbaby`s, overgewicht, eetproblemen, drukke kinderen of andere gedragsproblemen. De inloopspreekuren worden op vaste tijden gehouden in de zorggebouwen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.