In de gemeenten Urk en Noordoostpolder wordt de zorg voor kinderen van 0 tot 4 jaar verzorgd door de Jeugdgezondheidszorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Jeugdgezondheidszorg maakt onderdeel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in deze gemeenten.

Naast het reguliere zorgaanbod, zoals het bezoek aan het consultatiebureau, kunt u bij de Jeugdgezondheidszorg ook terecht voor andere ondersteuning. Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt op het gebied van opvoeden en opgroeien, speciaal daarvoor ontwikkelde programma’s.

Boekenbas
Met Boekenbas bieden we op Urk een programma aan, waarbij we jonge kinderen en ouders laten kennismaken met voorlezen en ontdekken hoeveel plezier je daar aan kunt beleven. Het stimuleert de verbeelding en creativiteit van het kind en ondersteunt de taalontwikkeling. Bovendien schept het een waardevolle band om met je kind te lezen.

Integrale Vroeghulp (Noordoostpolder)
In de Noordoostpolder werken we met Integrale Vroeghulp. Als bij een kind problemen zijn geconstateerd op meerdere ontwikkelingsgebieden, dan betekent dat vaak dat er veel geregeld en uitgezocht moet worden om de juiste hulp te krijgen. Integrale Vroeghulp helpt ouders bij het zoeken, samenstellen en krijgen van de juiste combinatie van hulp uit meerdere disciplines. Zo bent u als ouders verzekerd van de juiste hulp en krijgt uw kind de kans om zich naar zijn eigen beste kunnen te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op www.integralevroeghulp.nl.

Stevig ouderschap
Een kind krijgen en grootbrengen gaat niet altijd gemakkelijk. Iedere ouder heeft het beste voor met zijn kind, maar voor sommige ouders is het ouderschap zwaarder dan voor anderen. Er zijn verschillende situaties waarbij steun goed van pas komt. Speciaal opgeleide jeugdverpleegkundigen zijn verbonden aan het programma Stevig Ouderschap, om ouders en kinderen extra ondersteuning en advies te geven als het ouderschap niet vanzelf gaat. Kijk voor meer informatie op www.stevigouderschap.nl.

Cursussen
Jeugdgezondheidszorg heeft een aanbod van verschillende cursussen, alle gericht op zwanger zijn, bevallen en opvoeden. Het aanbod bestaat uit: Samen bevallen, Zwangerschapsgym, Informatieavond over bevallen en borstvoeding, Nagym en Opgroeien met vallen en opstaan, wat te doen bij kinderongevallen. Kijk onder Cursussen voor meer informatie.