Cliëntenraden

Alle zorglocaties en de thuiszorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land hebben een eigen cliëntenraad. Vanuit deze lokale cliëntenraden is een vertegenwoordiger afgevaardigd in de Centrale Cliëntenraad Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Samen behartigen zij de belangen van alle cliënten die zorg ontvangen van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De Centrale Cliëntenraad is actief betrokken bij het mantelzorgbeleid van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Deel gerust uw ervaringen en suggesties met de leden van deze cliëntenraden. De cliëntenraden fungeren dikwijls als klankbordgroep en uw feedback is belangrijk en wordt op prijs gesteld! De cliëntenraden zijn bereikbaar via de zorglocaties of via onze website.