Hoewel Zorggroep Oude en Nieuwe Land grote zorg besteedt aan het correct en up to date houden van haar website, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De Zorggroep kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die is opgelopen door de aangeboden informatie. Er worden geen garanties of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie gegeven.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment de inhoud van haar website wijzigen. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd.

Op de website van Zorggroep Oude en Nieuwe Land staan ook links die verwijzen naar websites van derden. Op de inhoud van deze pagina's heeft de Zorggroep geen invloed. Wij aanvaarden daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

E-mail
Als u via e-mail contact opneemt met Zorggroep Oude en Nieuwe Land, dient u zich bewust te van de beveilingsrisico's die e-mailen met zich meebrengt. De Zorggroep behandelt alle persoonlijke gegevens van de gebruiker met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid. De Zorggroep aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of openbaar worden van informatie die van en naar de gebruiker wordt verstuurd.

© Zorggroep Oude en Nieuwe Land 2018