/ Veertig jaar zorg thuis

Geeske en Ria vieren hun jubileum bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land

 

Geeske Jacobi (59) en Ria Bijkerk (58), verzorgenden in de wijkverpleging, vieren hun 40-jarig jubileum bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Een mooi moment om even stil te staan bij hun werkzaamheden van toen én nu. “Ik heb een dankbaar beroep dat mij heeft gevormd tot de persoon die ik nu ben. Ik doe mijn werk nog elke dag met veel plezier”, vertelt Geeske.

Ook Ria zit na al die jaren nog steeds op haar plek. “In die 40 jaar is de functie veel veelzijdiger geworden. Hierdoor bleef mijn werk voor mij altijd interessant en uitdagend. Daarnaast is werken in de wijkverpleging geen dag hetzelfde. Je komt overal en leert altijd weer nieuwe mensen kennen.”

lees meer

Geeske Jacobi en Ria Bijkerk

/ Zorg en boodschappen

Zorg en boodschappen is een initiatief van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland voor mensen met vragen over zorg. Wekelijks is op een vaste dag en tijdstip een wijkverpleegkundige en een buurt- of sociaal werker aanwezig, om vragen te beantwoorden of voor een praatje aan de koffietafel in vijf supermarkten in Steenwijkerland.

Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de mogelijkheden van zorg. De vertrouwde omgeving van de supermarkt lijkt de ideale plek om mensen met vragen behulpzaam te kunnen zijn. In 2018 is zowel in Emmeloord als in Kuinre een start gemaakt met Zorg en Boodschappen.

Laagdrempelig

Ook wijkteam IJsselmeer in de Zuidert Emmeloord is gestart met Zorg en Boodschappen. Henny de Jong, verpleegkundige in de wijk voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land is hiervoor het aanspreekpunt. Ze vertelt: ‘‘We hebben in de supermarkt Poiesz in Emmeloord een statafel met folders, koffie, thee en iets lekkers. Het is een fijne laagdrempelige manier voor mensen om contact te maken tijdens het boodschappen doen. In het begin liepen de mensen een beetje argwanend langs, gelukkig ken ik wel wat mensen in de wijk en dat maakt het makkelijker om mensen uit te nodigen voor een gesprek. Inmiddels zijn er mensen die speciaal komen op het moment dat wij er ook zijn.’‘

lees meer

/ ‘Thuis knap ik sneller op dan in een ziekenhuisbed’

‘‘Ik ben ervan overtuigd dat ik thuis sneller opknap dan in een ziekenhuisbed", zegt Anjo Geluk uit Steenwijk. Ze kreeg eind 2017 een knieprothese. Vanwege een bacterie in haar knie -waarvoor ze opnieuw geopereerd moest worden- liep de revalidatieperiode anders dan gehoopt. ‘‘Gelukkig kon ik rekenen op het MTH-team van Zorggroep Oude en Nieuwe Land."

Het MTH-team -dat medisch technisch handelingen uitvoert- bestaat uit acht gespecialiseerd verpleegkundigen, die zich richten op ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat de verpleegkundigen hoog complexe technische zorg bieden.

Infuuszorg

‘‘Ons werk is heel breed", zegt verpleegkundige Lisette Toeter. ‘‘We bieden infuuszorg, zoals bij mevrouw Geluk, maar richten ons ook onder andere op mensen met een morfinepompje, thuisdialyse of cliënten die een bloedtransfusie, chemotherapie of palliatieve sedatie krijgen. Ook brengen wij sondes in bij pasgeborenen of kinderen en werken wij veel met een centrale infuuslijn of porth-o-cath". 

lees meer

Anjo Geluk en verpleegkundige Lisette Toeter

/ Thuis sterven in een vertrouwde omgeving

Metta Bunk, verpleegkundige bij het MTH-team van Zorggroep Oude en Nieuw Land, vertelt dat haar liefde voor de palliatieve zorg is gegroeid sinds ze 17 jaar geleden in de thuiszorg kwam werken. In het ziekenhuis, waar ik daarvoor werkzaam was, is de zorg gericht op genezing. In de thuiszorg worden niet alle cliënten meer beter. “In de laatste levensfase moet de zorg goed geregeld zijn, je kunt het niet meer overdoen”, legt Metta uit. Het is belangrijk om te weten wat de wensen en grenzen van de cliënt zijn, dat zijn de kaders. Mijn werk is vaak kort en intensief.”

Metta heeft als specialisatie oncologie en is sinds 5 jaar consulent palliatieve zorg bij het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). “Ik word geschoold door het IKNL en geef mijn kennis en expertise weer door aan een aantal huisartsen en wijkverpleegkundigen in de PATZ-groep (Palliatieve ThuisZorg), mijn collega’s van MTH-team en de vakgroep palliatieve zorg”. Daarnaast maakt ze deel uit van het Netwerk Palliatieve Zorg Flevoland waar de kwaliteit van palliatieve zorg wordt geborgd.

lees meer

/ Harmke en Jacoba delen graag hun ervaringen in de zorg

Wijkteam Kuinre/Ossenzijl van Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt verzorging en verpleging aan huis in Kuinre, Ossenzijl, Blankenham e.o. Harmke de Lange, verzorgende IG en Jacoba Romkes-Roos, wijkverpleegkundige, zijn twee van de 11 leden van dit enthousiaste thuiszorgteam.

"Ons kantoor zit in Oldemarkt, waar ook wijkteam de Landerijen en wijkteam IJsselham hun kantoor hebben. We werken nauw met elkaar samen wat de zorg en ondersteuning voor de cliënten een extra pluspunt geeft. Als een cliënt graag vroeg in de route wil worden bezocht vanwege een ziekenhuisbezoek en we kunnen dit niet organiseren in onze eigen planning, dan vragen we hulp van de andere teams. 

Zo proberen we met elkaar de best passende zorg te bieden aan onze cliënten’’, zegt Harmke. Door de goede samenwerking overleggen de teams makkelijk over specifieke situaties en delen zij hun kennis met elkaar. “Ook vallen we voor elkaar in bij ziekte, zodat de cliëntenzorg altijd door kan gaan”, vult Jacoba aan.

lees meer

Harmke de Lange en Jacoba Romkes-Roos