/ ‘Samen komen we tot een breed gedragen plan’

 “Als je de droom niet kent, kun je hem ook niet realiseren”, zegt Anne Kok. De teammanager Huisvesting van Zorggroep Oude en Nieuwe Land blikt terug op het jaar 2018. “Een jaar waarin we, door een grote groep mensen actief te betrekken, tot een voorlopige schets zijn gekomen voor nieuwbouw van ‘t Kompas.”

“Het huidige gebouw is verouderd. We zien het als onze maatschappelijke taak om ervoor te zorgen dat Urkers, die hoogcomplexe verpleeghuiszorg nodig hebben ook in de toekomst op Urk kunnen blijven wonen,” zegt hij.

Philadelphia

In 2018 ontstond het idee om samen met Philadelphia in de toekomstige Zeeheldenwijk nieuw te bouwen. Mantelzorgers, medewerkers, inwoners van Urk, een afvaardiging vanuit de kerken en gemeenteraadsleden werden nauw betrokken met hoe ‘het nieuwe Kompas op Urk’ er uit moet gaan zien.

“We willen ècht dat de bewoners onderdeel van de gemeenschap blijven. De identiteit van de mens, het individu staat centraal. Het wordt geen instelling zoals we die nu kennen, maar de gebouwen zien eruit als normale woningen.”

“Hoe we dit exact invullen? Hier hebben we tijdens verschillende visiebijeenkomsten over gesproken. Samen hebben we nagedacht over aan welke eisen de gebouwen en het groen moeten voldoen, om ervoor te zorgen dat zowel cliënten als mantelzorgers zich er werkelijk thuis voelen en dat het voor medewerkers een prettige werkplek is.”

lees meer

Anne Kok. teammanager Huisvesting

/ Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Philadelphia breiden samenwerking uit

Een praatje maken met een bewoner, meehelpen in de huishouding, een kopje koffie inschenken of assisteren bij het organiseren van een kaartmiddag of bingo. Sinds vorig jaar ondersteunen de cliënten van Philadelphia de medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land in Markehof in Marknesse én in Hof van Smeden in Emmeloord.

Mensen met een beperking kunnen op deze manier in een veilige en stimulerende omgeving ervaring opdoen. Andersom bieden ze de bewoners en bezoekers gezelligheid en persoonlijke aandacht. ”We hebben samen met mijn team al een aantal jaren ervaring opgedaan in Talma Hof in Emmeloord, dus in Hof van Smeden en Markehof moet het ook zeker gaan lukken”, aldus Nella de Vries, coördinerend werkbegeleider van Philadelphia.

‘‘We zien het als een win-win situatie’‘, zegt Jan Bode, coördinator catering bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. ‘‘De cliënten van Philadelphia hebben een afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen in een sfeervolle en veilige omgeving ervaring opdoen. Andersom vinden de bewoners, cliënten en medewerkers het fijn dat ze er zijn. Philadelphia biedt mensen met een beperking dagbesteding bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zij bieden een veilige en stimulerende omgeving waar mensen hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dit kan onder meer door deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten en dienstverlening. We stellen hen daarmee in staat rollen te ontwikkelen en te vervullen, die door anderen worden gezien en gewaardeerd". 

Talenten ontdekken

Philadelphia biedt mensen met een verstandelijke beperking, maar ook psychiatrische klachten, niet aangeboren hersenletsel of een kleine lichte lichamelijke beperking, met dagbestedingsindicatie de kans om onder begeleiding hun talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen. “We kijken naar mogelijkheden en onderzoeken van welk werk iemand echt gelukkig wordt. Voor sommigen kan het een opstapje zijn naar betaald werk. Voor hen zijn er leerwerktrajecten, die worden afgesloten met een examen voor een branche-erkend certificaat”, legt Nella de Vries uit.

Comfortzone

Cliënten van Philadelphia gaan bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land onder begeleiding aan de slag in de keuken, restaurant, grand café, facilitaire dienst, welzijn en op de verpleegafdelingen. ‘‘We respecteren elkaar. Iedereen is anders’‘, zegt de 35-jarige Agnes van Dijk. Zij begon twee jaar geleden in Talma Hof, deed ervaring op in het restaurant en de keuken van Hof van Smeden en startte vorig jaar in het grand café. ‘‘Ik leer nieuwe dingen en stap uit m’n comfortzone.’‘ Agnes heeft een beperking en had bij haar vorige banen ernstige vermoeidheidsklachten. ‘‘Nu krijg ik juist energie van mijn werk. Ik vind het leuk om met mensen te praten, ze te helpen als iets niet lukt èn te zorgen voor gezelligheid. De sfeer is hier heel fijn. Ik word gewaardeerd, ik mag fouten maken en ik ken al heel veel mensen. We zien nu een hele andere Agnes dan twee jaar geleden’‘, zegt Nella trots. ‘‘Agnes is zelfstandig geworden. Dit is niet alleen merkbaar op de werkvloer, maar ook thuis. Hoe mooi zou het zijn dat ze uiteindelijk door kan groeien naar een (gedeeltelijk) betaalde baan en dat ze zelfstandig kan wonen?"

lees meer

Van Philadelphia: Petra, Albert, Patrick en Samire
Van Markehof : Dinie, Leny en Trudy
Jan Bode, Nella de Vries en Agnes van Dijk

/ Verscherpt toezicht Talma Hof opgeheven

De inspectie gaf aan zeer content te zijn met hetgeen zij aantroffen en ervaarden. “We zijn heel blij met dit goede nieuws”, zegt Frank Kodden, bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. “Een verdiende uitkomst nadat er de afgelopen maanden in Talma Hof erg hard gewerkt is aan verbetering. Medewerkers en andere direct betrokkenen hebben in zeer korte tijd ons eigen Kwaliteitsprogramma ‘Vensters van kwaliteit’ tot uitvoering gebracht. Allemaal hebben we een steentje bijgedragen. Een mooie prestatie! Nu zetten we samen volop in op het borgen van dit gewenste resultaat.”

In het Kwaliteitsprogramma van ZONL staat persoonsgerichte zorg aan bewoners in samenwerking met mantelzorgers en familie centraal. Frank Kodden: “Vensters van kwaliteit gaat over het goed kunnen blijven inspelen op de toenemende complexe zorgvraag vanuit een bredere bril. Hierbij is de schriftelijke vastlegging en uitvoering van de zorg en ondersteuning belangrijk, maar juist ook het welbevinden en een zinvolle tijdsbesteding van de bewoners.” De inspectie stelt dat de zorg van voldoende kwaliteit is en dat er goed gestuurd is op verbetering. Zij heeft er vertrouwen in dat dat zo blijft en nog verder zal verbeteren. Daarmee wordt het toezichttraject afgesloten.

/ ‘Van alleen thuiszitten wordt niemand blij’

Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt op verschillende locaties dagbesteding aan. Naast een waardevolle gestructureerde daginvulling is het doel van dagbesteding om de deelnemers een stukje ontwikkeling en plezier mee te geven met verschillende activiteiten. Joop Nijholt (81) woont in woonzorgcentrum Zonnewiede in Giethoorn en is fervent bezoeker van de dagactiviteiten. ‘‘Stipt 10.00 uur, wanneer de koffie klaar staat, loop ik hier de zaal binnen. Waarom alleen op je kamer zitten terwijl je zoveel gezelligheid en mensen om je heen kan hebben?’‘, zegt Joop. 

Senioren in Marknessse en omgeving die thuis wonen en behoefte hebben aan ritme, gezelligheid en ontmoeting kunnen op dinsdag en donderdag terecht bij de dagactiviteiten in Markehof. ‘‘Het is fijn, want van alleen thuiszitten wordt niemand blij’‘, zegt de 84-jarige Hennie Heerink. Hennie zit in de schaduw op het terras en kijkt naar de auto’s die over de brug rijden. ‘‘Vroeger was ik vrachtwagenchauffeur in Twente’‘, zegt hij. ‘‘Mooi werk.’‘ Precies vijftig jaar geleden verhuisde hij en zijn gezin naar Marknesse. Jarenlang werkte hij op de boerderij. Het telen van groenten was zijn passie. Eenmaal met pensioen teelde hij kapucijners, tuinbonen, sla en vele andere groenten in zijn tuin. Voor eigen gebruik en voor de kinderen. Wat overbleef legden hij en zijn vrouw op een tafeltje voor huis met een bordje ‘‘gratis meenemen’‘.

Verdriet

Sinds het overlijden van zijn vrouw en het plotseling overlijden van zijn zoon verloor hij de interesse in zijn moestuin. Zijn wereld was in één klap veranderd en het gemis en verdriet was groot. Dat merkten zijn kinderen. Zij probeerden ervoor te zorgen dat hij iedere dag iets kon ondernemen. ‘‘We moesten het leven weer oppakken’‘, zegt zijn dochter.  

Dagactiviteiten kunnen hierbij helpen. Vanaf 10.00 uur wordt er samen koffie gedronken. Na het koffiedrinken worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Tussen de middag serveert Markehof een warme maaltijd, waarna er een middagprogramma is. Niets moet, alles mag. ‘‘We proberen de activiteiten zoveel mogelijk aan te sluiten aan de wensen van de bezoekers’‘, vertelt Dinie de Boer, welzijnsmedewerker en vrijwilligerscoördinator bij Markehof. ‘‘Zo bieden we allerlei activiteiten aan, zoals creativiteit, denksport en gym, gaan we ook op zoek naar een maatje voor iemand die van fietsen houdt, maken we samen rabarber of appelmoes of vragen of iemand –zoals meneer Heerink- de planten en bloemen in de tuin wil verzorgen. Bij de grotere activiteiten proberen we een centrale ontmoetingsplek te zijn ook voor de inwoners van Marknesse."

Lekker fit

De dagactiviteiten van Zonnewiede in Giethoorn zijn voor zowel de bewoners van het woonzorgcentrum en aangrenzende aanleunwoningen, als mensen van buitenaf die hiervoor een Wmo indicatie hebben. ‘‘Van maandag tot en met vrijdag hebben wij hier een gezellig en actief programma. Zo beginnen we de dag meestal met koffie, bewegen en een geheugentraining’‘, vertelt Wally van Olst, welzijnsmedewerker en vrijwilligerscoördinator van Zonnewiede.

lees meer

Hennie Heerink en Dinie de Boer
Wally van Olst en Joop Nijholt

/ Gouden Koffiemomenten in Zonnewiede

Gouden Koffiemomenten in Zonnewiede

De waarde van samen koffie drinken? Onbetaalbaar als het niet meer vanzelfsprekend is! Dit geldt voor veel ouderen die een partner zijn verloren, waarbij vrienden zijn weggevallen en familie ver(der) weg woont. Daarom organiseert woonzorgcentrum Zonnewiede sinds 2018 elke eerste maandag van de maand een Gouden Koffiemoment, voor alle senioren uit Giethoorn en omgeving.

Gouden Koffie is een structureel en laagdrempelig koffiemoment waar ouderen gratis gebruik van kunnen maken. Het is gezellig, mensen gaan met elkaar in gesprek en luisteren naar elkaar óf naar een speciale gast. Soms wordt er een activiteit georganiseerd, afgestemd op de behoeften. Het initiatief voor het Gouden Koffiemoment komt van Stichting Gouden Dagen. Zij streven naar een samenleving zonder eenzaamheid.

/ ‘We vermaken ons prima met al die technische snufjes’

De Brain Trainer, Robotkat, Oer Muziekspeler, Qwiek.up projector en Beleef TV. De bewoners van ’t Kompas op Urk vermaken zich prima met de nieuwste technische snufjes, speciaal ontwikkeld voor de ouderenzorg. “De bewoners reageren er zowel individueel als in groepsverband erg positief op. De verschillende interactieve apparaten zorgen voor een zinvolle en vooral ook hele leuke dagbesteding”, vertelt verzorgende IG Renate van Veen.

Zo is de Brain Trainer een goede vervanging voor het populaire puzzelboekje. “Doordat onder andere de fijne motoriek vermindert bij ouderen met dementie, gaat schrijven steeds moeizamer. De Brain Trainer is een soort van tablet die je voor iemand op tafel kunt zetten. De puzzels op het apparaat zijn dankzij de grote knoppen en letters makkelijk te spelen. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat de bewoners op een leuke manier hun hersenen blijven prikkelen.”

lees meer

/ Markehof is blij met elektrische duofiets

Markehof is blij met elektrische duofiets

Bewoners van woonzorgcentrum Markehof in Marknesse kunnen een fietstochtje maken met hun kinderen of een vrijwilliger. Als iemand weet hoe leuk het is om samen met één van je ouders te fietsen, dan is het Kees op den Kelder uit Luttelgeest wel. “Ik fietste vaak met mijn moeder naar onze oude boerderij, naar de Orchideeën Hoeve of naar Emmeloord”, zegt hij. “Er was alleen één nadeel: de accu was vrij snel leeg. En dat betekende hard werken. Als je met je moeder fietst, is het niet zo erg dat je het zweet op je rug hebt staan”, lacht hij. “Maar ik begrijp dat niet iedere vrijwilliger dit wil en kan.”

Ouderen laten bewegen

Kees diende namens Markehof een aanvraag in voor een elektrische fiets (met sterke accu) bij de Stichting Beheer Voormalig Kruisvereniging Noordoostpolder (SBBK). Hij kreeg groen licht. “We zijn volop bezig om ouderen meer te laten bewegen. Met bijvoorbeeld wandelingen, zitdansen of gym. De duofiets past daar goed bij. Belangstellenden kunnen, als ze dit leuk vinden, lekker naar buiten”, zegt welzijnsmedewerker en vrijwilligerscoördinator Dinie de Boer.  “De duofiets is hét hulpmiddel, want het is ontzettend lastig om ouderen in beweging te krijgen”, vult Kees aan. Hij merkt dat mensen soms even een drempel over moeten voordat ze op de fiets stappen. “Het is heerlijk, ook in de winter. Laat ze maar lekker bewegen.”