/ Samenwerken aan vitaliteit en gezondheid

Zorggroep Oude en Nieuwe Land gebruikte de uitkomsten van Wendbaar aan het werk als basis voor de ontwikkeling van haar visiedocument over vitaliteit en gezondheid. P&O-adviseur en -coördinator Birgitte van den Berg: “We zijn begonnen bij de medewerker. Dat kan ik iedere organisatie aanraden.”

"ZONL is een veelzijdige organisatie, we bieden ouderenzorg, jeugd- en maatschappelijke ondersteuning en behandeling en revalidatie. Voor Wendbaar aan het werk werd in eerste instantie gefocust op wonen en zorg bij twee locaties. Daar was aandacht nodig voor verzuim en preventie. Door inzet van het project wilden we juist op deze locaties een belangrijke stap vooruitzetten”, vertelt Wilma Luchies, manager Bedrijfsvoering en P&O. Uiteindelijk is ervoor gekozen om Wendbaar aan het werk met alle verschillende onderdelen organisatiebreed aan te bieden. Wilma: “We zijn uitgegaan van motivatie en hoopten op besmettelijkheid.”

Speelse aanpak

De keuze voor verbreding bleek succesvol. “De belangstelling voor de trainingen heeft zich verspreid als een olievlek”, vertelt Birgitte van den Berg. Communicatie was daarbij belangrijk, net als tijdens het gehele project. “Je moet ervoor zorgen dat mensen nieuwsgierig blijven”, zegt ze. "Daarom werd er afgewisseld in communicatiemiddelen: een interview met medewerkers die hun ervaringen over de training delen, een nieuwjaarsgroet, een vitaliteitskaartje: door die speelse aanpak kwam het project voortdurend opnieuw onder de aandacht. Door duurzame inzetbaarheid steeds op een andere manier terug te laten komen, beklijft het thema. Die afwisseling willen we ook bij andere projecten gaan toepassen.”

Beweging naar zelfregie

De start van Wendbaar aan het werk viel samen met het MT-besluit om van eigen regie, vitaliteit en gezondheid een speerpunt te maken. “Die goede timing hielp”, concludeert Wilma Luchies. “Alles sloot bij ons op elkaar aan. De ontwikkeling van onze visie op goed werkgever- en werknemerschap en het omarmen van positieve gezondheid als gedachtegoed, voor zowel cliënt als medewerker, past bij de visie op vitaliteit en gezondheid.” Birgitte en Wilma vertellen dat ze de komende periode verder met dit thema aan de slag gaan. 

lees meer

Wilma Luchies en Birgitte van den Berg: "In het najaar van 2018 hebben we de visie op vitaliteit en gezondheid ontwikkeld en dit in december in het gezonde eindejaarspakket gedeeld met onze medewerkers en vrijwilligers!"

/ Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt steeds digitaler!

Tegenwoordig zijn we gewend dat we veel zaken 24 uur per dag en 7 dagen in de week kunnen regelen. Waarom dan niet zaken als het aanvragen van ouderschapsverlof of het wijzigen van een adres?

Sinds 2018 is dit mogelijk voor de medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. In 2018 stond namelijk het digitaliseren van de P&O processen via Youforce Selfservice centraal. Medewerkers kunnen sindsdien veel P&O zaken 24 uur per dag en 7 dagen per week zelf digitaal afhandelen.

In 2019 is er een vervolg gegeven aan het digitaliseren van deze processen, zodat straks alle P&O processen digitaal afgehandeld kunnen worden. Dit zorgt onder andere voor gemak, minder fouten en tijdswinst. Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt steeds digitaler!

/ Meer inzicht door zelfleiderschap

Anja Boltendal is verzorgende IG bij wijkteam Smederpoort in Emmeloord en werkt al 13 jaar bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Linda Krispin is op latere leeftijd verzorgende IG geworden en werkt, naast haar baan bij de GGD, bij wijkteam Creil-Rutten-Bant. Beiden hebben de training Zelfleiderschap gevolgd en hebben het als heel nuttig ervaren.

Anja kreeg een kaartje in de brievenbus over de training. “Het kwam voor mij op het juiste moment. Door allerlei omstandigheden moest ik weer een goede balans vinden tussen werk en privé en dat is soms best een uitdaging als alleenstaande moeder met twee kleine kinderen. Ik hou van mijn werk, het is mijn passie en geeft me houvast. Dus die balans is voor mij heel belangrijk.” Linda heeft zichzelf opgegeven via het Leer Management Systeem (LMS). Veel van haar medecursisten hadden als leerdoel ‘leren nee zeggen’, maar voor haar was het een mooie kans om zichzelf verder te ontwikkelen.

Ze ziet bij collega’s binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land wel de behoefte om steviger in hun schoenen te staan en voor zichzelf op te komen. “Zelf ben ik best wel resoluut. Bovendien is het team waarin ik werk van diverse pluimage en heel flexibel. Dat maakt plannen of het overnemen van diensten of routes wel wat makkelijker.” Dit in tegenstelling tot Anja, die werkt in een team met overwegend moeders met jonge kinderen. “Dan is het wel eens een probleem om te schuiven, bijvoorbeeld met vakanties. Maar eigenlijk is het in zo’n team nog meer van belang om niet altijd maar rekening te houden met ‘de ander’, maar voor jezelf op te komen en ook eens ‘nee’ durven zeggen”, aldus Anja.

lees meer

Anja Boltendal en Linda Krispin

/ ‘Samen maken we de zorg aantrekkelijker’

Wilma Luchies en Birgitte van den Berg over personeelswerving en arbeidsmarktcommunicatie


Ook in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk is de krapte op de arbeidsmarkt in de zorgsector voelbaar. ZONL zet zich volop in om nieuwe medewerkers te vinden, aan zich te binden en te boeien. “Omdat vrijwel alle zorgorganisaties in de regio hiermee te maken hebben, zijn we in 2018 intensiever met elkaar samen gaan werken. Samen maken we werken in de zorg aantrekkelijker, laagdrempeliger en bereikbaar”, vertellen Wilma Luchies, manager Bedrijfsvoering en P&O en Birgitte van den Berg, teammanager P&O.

ZONL is aangesloten bij RAAT (Regionale Aanpak Arbeidsmarkt Tekorten). Zorgorganisaties van Almere tot Urk werken samen om onder andere potentiële zij-instromers te vinden, extra stageplaatsen te creëren en maatwerkcontracten te realiseren, die aansluiten bij de behoeften van (toekomstige) medewerkers. “Om voldoende zorgprofessionals voor de regio te behouden moeten we anders kijken naar wat mogelijk is en op een intensievere manier samenwerken.” zegt Wilma.

Zichtbaarheid

“Daarnaast hebben we in 2018 gewerkt aan de zichtbaarheid van onze organisatie en dat werken in de zorg hartstikke leuk en betekenisvol is”, zegt Birgitte. ‘‘We hebben vergeleken met voorgaande jaren meer voorlichting gegeven op verschillende (middelbare) scholen en waren vaker aanwezig tijdens open dagen.  

/ Leren en opleiden in de praktijk

Adviseur Leren en Ontwikkelen Hetty Bolt, houdt zich bezig met scholing en bijscholing binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Voor medewerkers worden regelmatig opleidingen aangeboden in een Beroeps Begeleidende Leerweg traject, ook wel BBL-traject genoemd. Hierbij staat leren in de praktijk centraal.

In 2018 werd voor het eerst de verkorte opleiding van één jaar tot verzorgende IG niveau 3 aangeboden. ‘‘Dit is een opleiding voor verzorgenden die bij ZONL werken en na hun diplomering geen bijscholing meer hebben gedaan. De eisen waar aan moet worden voldaan in de zorg, zijn in de loop der jaren veranderd en daarom wordt deze bijscholing aangeboden. Vorig jaar zijn 40 cursisten gestart. De theorie en het huiswerk wordt naast het werk geleerd en gemaakt, het praktijkgedeelte van de opleiding wordt tijdens het werk eigen gemaakt. Het is belangrijk dat de bijscholing plaatsvindt om de kwaliteit van zorg te kunnen blijven aanbieden die past bij de eisen van deze tijd.’‘

/ Personeelssamenstelling Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Personeelssamenstelling Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt van zorgorganisaties gevraagd gegevens te publiceren over de personeelssamenstelling. Binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt gewerkt aan een kader voor de gewenste personeelssamenstelling. Basis daarvoor is (onder andere) het Kwaliteitskader. In de tabellen vindt u de gegevens m.b.t. het personeel binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Verder had Zorggroep Oude en Nieuwe Land in 2018 62 vakantiekrachten en 816 vrijwilligers. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage was 7,01.