/ Advies- en Behandelcentrum sluit aan op behoefte van cliënten

Psychologen en artsen van het Advies- en Behandelcentrum (ABC) zijn in 2018 gestart in Talma Hof met gezamenlijke visites. “Zo kunnen we de zorg nog beter aansluiten op de behoefte van onze cliënten”, zegt Michiel Speet, teammanager van het Advies- en Behandelcentrum. Vorig jaar is er een begin gemaakt met deze nieuwe werkwijze, die nu ook op de andere woonzorglocaties van Zorggroep Oude en Nieuwe Land wordt toegepast.

“De lijnen worden korter en afstemming gaat gemakkelijker. Er is altijd een zorgmedewerker aanwezig bij het gesprek, dus is hij of zij ook direct goed op de hoogte”, legt hij uit. “Tijdens de visites kunnen de arts en psycholoog gemakkelijk met elkaar overleggen, met ieder hun eigen aandachtsgebied. Ze kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand met dementie, dankzij tips waar zorgmedewerkers mee aan de slag kunnen, geen kalmerende medicijnen hoeft te krijgen.”

Bewegen

Een andere ontwikkeling in 2018 zijn de beweeg- en loopgroepen. “Bewegen is voor iedereen goed, dus ook voor mensen met dementie of somatische aandoeningen. Door een frisse neus te halen en in beweging te zijn, komen cliënten beter in hun vel te zitten en kan onrustig gedrag voorkomen worden”, vertelt Michiel. 

lees meer

Iedere vrijdagmiddag gaat een groepje bewoners van Roggeveld in Talma Hof bewegen. Samen wandelen ze naar de gymzaal, bewegen ze onder begeleiding van bewegingsagoog Remon Kroes (foto midden).

/ ‘Het zit hem vaak in de kleine dingen’

Yvonne Leurink zorgt ervoor dat de cliënten van De Schakel ’s morgens een vers kopje koffie krijgen, helpt een handje bij de afwas en maakt bakjes vers fruit. “Als het fruit heel rijp is maak ik smoothies. Extra vitaminen zijn voor iedereen goed!”, zegt ze enthousiast. Yvonne werkt twee ochtenden in de week als vrijwilliger in revalidatiecentrum De Schakel in Emmeloord. “Wat ik doe wordt dankbaar ontvangen. Dat geeft veel voldoening”, vertelt ze.

Yvonne (foto links) is sinds drie jaar vrijwilliger in De Schakel. Haar vriendin vroeg haar om mee te gaan. “Ik heb altijd een fotozaak gehad. Het leukste aan mijn werk vond ik het contact met verschillende soorten mensen. En eigenlijk is dit ook waar ik de meeste energie van krijg binnen De Schakel. Iedereen is anders!”

Revalideren

In De Schakel revalideren mensen na een operatie, val, beroerte of bijvoorbeeld longziekte (COPD). Het uiteindelijke doel is om weer terug naar huis te gaan. “Mensen krijgen hier een behandeling op maat, afgestemd op iemands situatie. Er wordt iedere dag therapie gegeven door onder andere fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Iedereen zet zich in voor verbetering!"

lees meer

/ Verpleegkundige Yolanda stimuleert zelfredzaamheid van cliënten De Schakel

Yolanda Jongman is verpleegkundige in revalidatiecentrum De Schakel in Emmeloord. ‘‘Als verpleegkundigen en verzorgenden werken we zoveel mogelijk met de handen op de rug. Dit betekent dat we onze cliënten stimuleren dingen (weer) zelf te doen. Het oppakken van de eigen regie staat centraal.” 

Het is 7.30 uur in de ochtend. De nachtdienst van verpleegkundige Yolanda zit erop. Nadat ze haar collega’s heeft bijgepraat over het verloop van de nacht, drinkt ze een glas water en maakt ze een kort praatje met een mevrouw die een ontbijt klaarmaakt. ‘‘Hebt u lekker geslapen?’‘ vraagt ze vriendelijk.

Conditie en kracht

‘‘Ik ben vannacht een uurtje wakker geweest, maar dat heb ik thuis ook vaak hoor’‘, zegt ze lachend. Naast haar zit Marijke (78). Ze kreeg twee weken geleden een knieprothese in MC Zuiderzee in Lelystad. ‘‘Ik revalideer hier in De Schakel. Ik krijg iedere dag fysiotherapie. De zorg is perfect. De medewerkers helpen me bij de opbouw van mijn conditie en kracht, zodat ik me straks thuis weer goed kan redden."

‘‘Samen met onze cliënten bepalen we persoonlijke doelen. Voor de één is dat 10 meter lopen en een ander werkt toe naar zelfstandig traplopen of weer kunnen fietsen. Mensen worden begeleid en behandeld door een multidisciplinair team. Dit betekent dat de specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, verzorgenden en de behandelaren zoals fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten en logopedisten nauw met elkaar samenwerken."

lees meer

Yolanda (foto rechts) werkt al 25 jaar bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land, maar is nog lang niet uitgeleerd.