Persoonsgebonden budget (Pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. Sinds 1 januari 2015 kunt u een pgb krijgen uit 4 verschillende wetten.

Pgb uit Wet langdurige zorg (Wlz)
Heeft u zware zorg nodig uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt u die zorg eventueel ook thuis krijgen. Maar alleen als zorg thuis verantwoord is. En als de kosten niet hoger zijn dan de opname in een instelling. U kunt zelf inkopen met een pgb. U vraagt het pgb aan bij het zorgkantoor.

Pgb uit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015
Bij ondersteuning aan huis kunt u kiezen uit hulp in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt u uit.

Pgb uit de Jeugdwet
De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. U kunt voor de zorg voor uw kind kiezen uit zorg in natura of een pgb. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De SVB betaalt de zorgverlener uit.

Pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw)
Verpleging en verzorging thuis vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. U kunt kiezen voor zorg in natura of onder voorwaarden voor een pgb. U vraagt de pgb aan bij uw zorgverzekeraar.

Meerdere pgb's tegelijk
Het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat u meerdere pgb’s tegelijkertijd ontvangt. Bijvoorbeeld als u of uw kind een indicatie heeft voor begeleiding, verzorging én verpleging. Dan krijgt u een pgb van de gemeente (Wmo 2015 of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar. Het pgb van de gemeente kunt u alleen besteden aan zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunt u alleen besteden aan zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.

Zelf uw zorg inkopen bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Als u zorg nodig heeft en een indicatie hiervoor krijgt van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dan kunt u deze zorg in natura krijgen of u kunt er voor kiezen uw zorg zelf te regelen en zelf in te kopen bij een zorgaanbieder met een PGB. Met een PGB organiseert u uw eigen zorg, hulp, begeleiding en/of voorzieningen, die u vervolgens kunt inkopen bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

Advies en begeleiding
Zorggroep Oude en Nieuwe Land geeft u advies, begeleiding en ondersteuning op het gebied van het aanvragen van een indicatie en/of een PGB. Wij kunnen samen met u bekijken of een PGB bij uw situatie past, u begeleiden bij het aanvragen van een indicatie bij het CIZ of u helpen bij een verkregen indicatie van het CIZ om te zetten naar een PGB.

Meer informatie?
Als u vragen en/of opmerkingen heeft over bijvoorbeeld het PGB of uw eigen bijdrage, dan kunt u contact opnemen met:
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, tel. (0521) 53 99 99

Bekijk hier de brochure.