Advies Instructie en Voorlichting

Heeft u vragen over chronische ziekten als COPD, dementie, diabetes, of reuma? Dan kunt u voor een deskundig advies terecht bij onze speciaal opgeleide wijkverpleegkundigen. Deze wijkverpleegkundigen geven Advies, Instructie en Voorlichting geven aan chronisch zieken in de thuissituatie in het hele werkgebied.

De gespecialiseerde verpleegkundigen zijn, naast hun dagelijkse werkzaamheden ook werkzaam in zogenoemde ‘vakgroepen’. De verpleegkundigen van deze vakgroepen hebben hun specifieke kennis verkregen door onder andere scholing. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn in staat om heel praktisch ondersteunend te zijn aan de cliënt, mantelzorger of aan de verpleegkundige die de dagelijkse zorg verleend.

Vakgroepen
Wondzorg Decubitus, e-mail: wondzorg@zorggroep-onl.nl
Oncologie / Palliatieve zorg, e-mail: palliatievezorg@zorggroep-onl.nl
Reuma, e-mail: reuma@zorggroep-onl.nl
Incontinentie, e-mail: incontinentie@zorggroep-onl.nl
Dementie, e-mail: dementie@zorggroep-onl.nl
MTH, e-mail: mth@zorggroep-onl.nl
Hartfalen, e-mail: hartfalen@zorggroep-onl.nl
Astma / COPD, e-mail: astma-copdteam@zorggroep-onl.nl
NAH-CVA, e-mail: nahteam@zorggroep-onl.nl
Diabetes, e-mail: diabetes@zorggroep-onl.nl