Maatschappelijk werk

Wanneer kunt u maatschappelijk werk inschakelen?
Problemen horen bij het leven. Meestal kunt u ze zelf of met hulp van familie en vrienden oplossen. Soms kunt of wilt u er met bekenden niet over praten of heeft u een deskundige nodig, die voldoende kennis en kunde heeft om samen met u uw problemen het hoofd te bieden. Het is dan mogelijk de hulp in te schakelen van het maatschappelijk werk van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De maatschappelijk werkers ondersteunen, begeleiden, bemiddelen, adviseren of verwijzen u door.

Het maatschappelijk werk helpt u bij het oplossen van of omgaan met psychosociale of praktische problemen. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om relaties, opvoeding, verwerking, financiën, huisvesting, school of werk(eloosheid), eenzaamheid of identiteit (wie ben ik nu eigenlijk, wat wil ik?).

Voor wie en de kosten?
Het maatschappelijk werk is er voor alle mensen (jong en oud) die wonen in de gemeenten Steenwijkerland, Noordoostpolder en Urk. Aan de hulp van het maatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden.