Stage lopen bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Stagiaires zijn belangrijk voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Zij kunnen immers de toekomstige medewerkers zijn. Zorggroep Oude en Nieuwe Land vindt het dan ook belangrijk goede stagemogelijkheden te bieden en te zorgen voor goed gekwalificeerde schoolverlaters. Uiteraard is het belangrijk dat de school kwaliteit biedt, zodat de leerling goed voorbereid wordt op de werkvloer. In de praktijkperiode bij Zorggroep Oude en Nieuwe Land leert de stagiaire hoe hij/zij de theorie om kan zetten in praktijk. Verder is de stageperiode een voorbereiding op de toekomstige baan. Naast een kijkje in de keuken van de praktijk, worden praktische vaardigheden in de stagetijd geoefend en getoetst en de stagiaire leert zelf te onderzoeken aan welke kwalificaties en vaardigheden hij/zij nog moet werken.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land levert een groot aantal diensten en producten. Er zijn dan ook veel stagemogelijkheden op het gebied van zorg en welzijn, maar ook binnen het facilitair bedrijf. Medewerkers uit de praktijk begeleiden de stagiaires in hun dagelijkse taken.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft vaste afspraken met een aantal scholen over stageplaatsen. Buiten deze afspraken om zijn er beperkte mogelijkheden tot een stageplaats bij Zorggroep Oude en Nieuw Land. Als je hiervoor in aanmerking wilt komen, kun je via onderstaand mailadres je gegevens bij ons achterlaten.

Mail je naam, adres, opleiding plus het jaar waar je in zit en de locatie van de opleiding naar opleidingen@zorggroep-onl.nl