Uw privacy

De medewerkers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land gaan zorgvuldig met uw privacy om en hanteren daarbij de landelijke wet- en regelgeving.