Omgaan met onbegrepen gedrag

Binnen Zorggroep Oude en Nieuwe Land is een verbetertraject ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’ gestart. Dit traject richt zich speciaal op bewoners die om wat voor reden dan ook zich minder prettig voelen en als gevolg hiervan gedrag vertonen wat een reactie oproept. Dit uit zich bijvoorbeeld door veel te vragen, onzeker te voelen, kortaf te reageren en zelfs boosheid of agressiviteit.

Onbegrepen gedrag
Soms weten zorgmedewerkers niet direct raad met het gedrag van hun bewoners. Van dat ‘onbegrepen’ gedrag hebben bewoners, evenals hun medebewoners, zelf ook last. Claimend gedrag, lusteloosheid of sterke prikkelbaarheid wordt vaak tot ‘probleemgedrag’ bestempeld. Maar om welk gedrag gaat het nu precies, voor wie is het een probleem en waarom begrijpen we het niet.

Ontstaan
Onbegrepen gedrag wordt vrijwel altijd veroorzaakt door meerdere factoren:

  • De omgeving
  • Lichamelijke factoren en medicijngebruik
  • Psychische factoren
  • Persoonlijke factoren

Al deze aspecten worden meegenomen in de methodiek van onbegrepen gedrag.

De methodiek
Via een methodiek wordt aandacht besteed aan de bewoner en zijn of haar omgeving en wat er mogelijk is om die dingen te veranderen die maken dat zowel de bewoner als de medewerkers zich prettiger voelen in het contact. De methodiek bestaat uit een aantal stappen, die de Eerst Aanspreekbare Verzorgende (EAV’er) samen met de bewoner en het team doorloopt. Ook de eerste contactpersoon van de bewoner wordt hierbij betrokken. Daarnaast worden ook de specialist ouderengeneeskunde en andere disciplines waar de bewoner contact mee heeft ingeschakeld. Bij afsluiting van de methodiek wordt de zorg geëvalueerd met het team, de bewoner en de eerste contactpersoon.