Klachtenbehandeling door Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Klachten worden door Zorggroep Oude en Nieuwe Land serieus genomen. Als u een klacht heeft, is het belangrijk deze te uiten. Een niet geuite klacht kan een onprettig gevoel geven.

Als u een klacht heeft over de zorg- en dienstverlening door een medewerker van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, kunt u deze klacht in eerste instantie bespreken met de betreffende medewerker om tot een oplossing te komen. U kunt uw klacht ook voorleggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.

Meer informatie over het indienen van een klacht treft u aan in onze folder ‘Klachtenregeling Cliënten’.

Bekijk hier onze folder Klachtenregeling Cliënten

download hier de volledige tekst van de klachtenregeling

Klachten die betrekking hebben op de zorg voor psychogeriatrische cliënten in het verpleeghuis en waarbij sprake is van vrijheidsbeperking, worden voorgelegd aan de regionale klachtencommissie Bopz. Meer informatie hierover vindt u in de betreffende folder.

download hier de folder Klachtenprocedure cliënten, artikel 41 Bopz klacht