Inspectie voor de gezondheidszorg

In het kader van haar toezichthoudende taak toetst de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of zorgaanbieders zich aan de (wettelijke) normen voor verantwoorde zorg houden.

Het bestuur van een zorginstelling is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. De Inspectie toetst of er risico's zijn en maakt hiervan melding. Een incident vormt meestal de aanleiding voor de Inspectie om nader onderzoek te doen. Naast incidententoezicht (gericht op één instelling) verricht IGZ thematisch toezicht gericht op instellingsoverstijgende onderwerpen. Steekproefsgewijs worden instellingen geselecteerd en onderzocht op een specifiek thema/onderwerp. Themaonderzoeken leiden vaak tot verbeteringen in de onderzochte instellingen, maar vaak komen er ook landelijke aanbevelingen uit voort.

De Inspectie stelt naar aanleiding van de bezoeken een rapport op. In haar streven naar transparantie maakt de Inspectie haar toezichtrapporten (en persberichten) actief openbaar door deze op haar website te publiceren.
De rapporten uitgebracht naar aanleiding van inspectiebezoeken aan Zorggroep Oude en Nieuwe Land kunt u zoeken onder de volgende link: IGZ.nl.

Informatie over de Inspectie kunt u ook vinden op de site van Kies Beter.nl onder 'Kwaliteit van zorg'.