Respijtzorg

Af en toe bewust ook tijd nemen voor familie, vrienden, een hobby, de sport of een vakantie is belangrijk. Er zijn mogelijkheden om de mantelzorg tijdelijk even over te dragen. U heeft wat tijd voor uzelf om te ontspannen en weer nieuwe energie op te doen. Zorgen voor die ander is vaak vanzelfsprekend en ook fijn om te doen. Maar overbelasting ligt dikwijls op de loer. Er zijn verschillende vormen van ‘vervangende zorg’, ook wel respijtzorg genoemd. Respijtzorg kan worden verleend door vrijwilligers en/of professionals. In de regio worden diverse vormen van dagbesteding/dagopvang met vervoer aangeboden. Ook is er de mogelijkheid voor zorgvragers om tijdelijk te komen logeren in de locaties van de Zorggroep. Zorg aan huis kan structureel worden ingezet maar ook incidenteel. Respijtzorg is soms gratis en soms wordt deze vergoed vanuit de Wmo, Wlz en Zorgverzekering. Vraagt u naar de mogelijkheden, wij denken graag met u mee!