Mantelzorgbijeenkomsten

Voor mantelzorgers van mensen die in de zorglocaties van de Zorggroep wonen, worden regelmatig familieavonden gehouden. Hier wordt informatie gegeven over bepaalde thema’s en horen we graag van u hoe de samenwerking gaat. Ook worden ervaringen uitgewisseld tussen mantelzorgers. Meer informatie over deze avonden is verkrijgbaar in de locaties.

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is partner in het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland en participeert in bijeenkomsten van de welzijnsstichtingen in het werkgebied; Timpaan in Steenwijkerland, Caritas op Urk en Carrefour in Noordoostpolder. Dikwijls vinden samen met andere zorgaanbieders mantelzorgbijeenkomsten plaats, zoals het Alzheimercafé en het NAH-café.