Samenwerken met familie en mantelzorgers

Partners in de zorg
U weet als geen ander welke wensen en gewoonten uw partner heeft, wat uw kind prettig vindt of juist niet of waar uw vader of moeder waarde aan hecht. Hele kleine dingen, kunnen van grote betekenis zijn als we er samen aandacht voor hebben. Familie en mantelzorgers zijn voor Zorggroep Oude en Nieuwe Land onmisbare partners in de zorg. Zorggroep Oude en Nieuwe Land wil zoveel mogelijk haar dagelijkse werkactiviteiten samen met familie en mantelzorgers organiseren. Ieder mens is uniek en daarom is ook iedere vorm van zorg- en dienstverlening uniek.

Goede balans
Het mantelzorgbeleid van Zorggroep Oude en Nieuwe Land schept voorwaarden waardoor medewerkers en familie en mantelzorgers elkaar kunnen aanvullen en versterken. Elk vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid. Door elkaar actief te informeren, naar elkaar te luisteren en goed op elkaars wensen en behoeften aan te sluiten, kunnen we samen mogelijk maken dat die zorg gegeven wordt die ook echt nodig is. Waar uw naaste en u zich goed en geholpen bij voelt. Het gaat over het samen vinden van een goede balans tussen professionele zorg én de zorg en onder-steuning die u geeft en kunt blijven geven. Uw rol is en blijft heel erg waardevol. Dat hoeft niet te veranderen op het moment dat professionele zorg nodig is, thuis of in een zorglocatie. Een goede samenwerking met heldere afspraken geeft alle betrokkenen ook rust en ruimte. In de eerste plaats is uw vaste contactpersoon van Zorggroep Oude en Nieuwe Land uw aanspreekpunt als u vragen heeft of meer specifieke informatie wilt.

Samen doen wat nodig is
Op het moment dat iemand zorg krijgt van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, gaat een vast contactpersoon samen met de zorgvrager en u bekijken welke professionele zorg nodig is. Ook wordt aan u gevraagd waar u behoefte aan heeft en of u iets kunt (blijven) betekenen in de zorgver-lening van uw naaste. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een Zorgplan. Gedurende de zorgverlening stemt u regelmatig met elkaar af of de gemaakte afspraken nog werken of dat deze moeten worden bijgesteld.

Ondersteuning
Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt ook allerlei vormen van praktische ondersteuning voor familie en mantelzorgers, zoals:

  • goede en snelle bereikbaarheid van professionele zorg op allerlei gebied.
  • flexibiliteit in het aanpassen van zorg bij tijdelijke afwezigheid van de mantelzorger, bijvoorbeeld bij vakantie of bij ziekte.
  • hulp bij het regelen van bijvoorbeeld maaltijdvoorziening of vervangende zorg (dagopvang of respijtzorg).
  • gericht en vanuit de zorgvraag en specifieke situatie doorverwijzen en dit ook volgen.
  • advies, instructie en voorlichting over specifieke ziektebeelden of over het gebruik van bijvoorbeeld een tillift.
  • door het inzetten of raadplegen van een groot regionaal netwerk van verschillende vormen van
  • (vrijwillige) zorg- en dienstver-lening.
  • informatie over regelingen, hulpmiddelen en het gebruik ervan of over emotionele ondersteuning, etc.
  • een oriënterend gesprek met onze zorgbemiddelaars over zorg met verblijf in een woonzorglocatie of een verpleegvoorziening van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.


Klik hier voor de brochure Samenwerken met familie en mantelzorgers